Hur man tar sig till Skottspolen på Rankhusvägen 30 i Kungsängen

Med bil från Stockholm

Med bil från Västerås

Med pendeltåg från Stockholm

 1. E18 avfart Kungsängen
 2. Till vänster över motorvägen
 3. Efter 25 m till höger
 4. Efter 25 m håll höger
 5. Efter 75 m sväng vänster
 6. Kör ca 300 m
 1. E18 avfart Kungsängen
 2. Sväng vänster,
  kör ca 2 km
 3. Sväng vänster i rondellen efter OK
 4. Sväng vänster vid första ljusen
 5. 200 m efter hembygdsgården,
  till höger in på Tvärvägen
 6. Tag andra till vänster
 7. Kör ca 200 m
 1. Pendeltåg med slutstation Kungsängen eller Bålsta
 2. Stig av i Kungsängen
 3. Buss 559 mot Livgardet. Restid ca 3 minuter.
 4. Stig av vid Tvärvägen
 5. Gå tillbaks 10 m och in Tvärvägen
 6. Tag andra till vänster
 7. Gå ca 200 m.